Bạn đã biết tặng quà và nhận quà đúng cách?
Bạn đã biết tặng quà và nhận quà đúng cách?
Bạn đã biết tặng quà và nhận quà đúng cách? Một năm 365 ngày, có bao nhiêu là dịp để tặng quà cho nhau, nào dịp sinh nhật, nào dịp lễ tết, nào dịp kỷ niệm hay thậm chí đơn giản tặng quà chỉ để làm vui lòng ai đó. Tặng quà là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm đến nhau. Ngược lại, khi được nhận một...